Senin, 18 Agustus 2008

Mandarin’s Medical terms

Mandarin’s Medical terms
 Fa shao (fa sao) : Panas
 Tou Tong(dou tung) : Sakit kepala
 Ke shou(ge sou) : Batuk
 Tu xue (du sue) : muntah darah
 La xi(la si) : Diare
 Xue Ya(sue ya) : Tensi darah
 Ti wen Biao(di wen piao) : Termometer
 Hu xi (hu si) : Pernapasan
 Bing Ren(ping jen) : Orang sakit/pasien
 Sheng Bing(seng ping) : Penyakit
 Yi Sheng(i seng) : Dokter
 Hu Shi (hu si) : Perawat
 Jiu shang che(ciu sang ce) : Ambulans
 Ya yi(ya i) : Dokter gigi
 Yi yuan(i yuen) : Rumah Sakit

Tidak ada komentar:

Posting Komentar